Klubnyheder

Generalforsamling

28. august 2022, 12.13

Generalforsamling:

 

RSIK afholder ordinær generalforsamling

 

Mandag d. 19. september 2022 kl. 18.30

i klublokalet i Arenaen – Rødovre Parkvej 425

 

Dagsorden:

 

  • Valg af dirigent
  • Beretning om klubbens stilling og virksomhed i den forgangene sæson
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  • Valg af ny formand
  • Indkomne forslag, herunder Vedtægtsændringer
  • Eventuelt

 

Kasserer for 2 år: 

Annelise Hansen        - villig til genvalg

 

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Claus Amondsen        - villig til genvalg

Fie Aagaard                - villig til genvalg (repræsenterer og vælges af kunstløberne)

Helle Dick                   - villig til genvalg

Johnnie Gregersen    - villig til genvalg 

Trine Visholm             - ønsker ikke genvalg 

 

Bestyrelsesmedlem for 1 år

Iben Skjødt                - ønsker ikke genvalg 

 

Formand for 1 år: 

Camilla Rørth            - ønsker ikke genvalg

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. september 2022 kl. 10 på mail RSIK@RSIK.DK

 

På bestyrelsens vegne

Helle Dick