Gratis kurser

Tilskuddet til idrætskurser fortsætter, så alle idrætsledere, trænere, holdledere mf. i Region Hovedstaden tilbydes gratis deltagelse i nedenstående kurser.

Læs mere om kurserne på www.kaisport.dk, hvor du også kan tilmelde dig.