Indkaldelser

Indkaldelse til generalforsamling

 

RSIK afholder ordinær generalforsamling

 

mandag den 18. september 2023 kl. 18:30

i klublokalet i Arenaen – Rødovre Parkvej 425

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent


2. Formandens, kassererens og udvalgenes årsberetning

      vil blive publiceret på RSIK.DK, under Vedtægter m.m., ugen før generalforsamlingen


3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

    Formand for 2 år:

     Rune Lindquist                  - villig til genvalg


     Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

     Hanne Olsen                      - villig til genvalg

     Thomas Frænell                 - villig til genvalg 

     Sarah Lindkilde                  - villig til genvalg


     Bestyrelsesmedlem for 1 år: 

     Elina Sørensen                    - ønsker ikke genvalg 

     1 bestyrelsesmedlem


     Bestyrelsesmedlem for 2 år, (Kunsten): 

     Nina Ringgaard                    - villig til genvalg


4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

    Evt. ændringer til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. september

    Ændringerne bedes sendt til rsik@rsik.dk


5. Eventuelt

    Godkendelse af regnskab


Andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. september 2023 kl. 10:00. Forslagene bedes sendt til rsik@rsik.dk

 

På RSIK’s Bestyrelses vegne

Helle Dick


Du kan printe indkaldelsen her:

Indkaldelse til generalforsamling 2023