Klubnyheder

Generalforsamling

11. august 2021, 11.05

Generalforsamling:

 

 

RSIK afholder ordinær generalforsamling

 

Mandag den 13. september 2021 kl. 18.30

i klublokalet i Arenaen – Rødovre Parkvej 425

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. september 2021. Send til rsik@rsik.dk

 

På bestyrelsens vegne

Helle Dick